OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Tlačivá na poukázanie 2% z dane

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie – (vzor) PDF

b) Potvrdenie o zaplatení dane – (vzor) PDF

4. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) - (vzor) PDF

Potvrdenie (čisté) PDF

Vzor (ako vyplniť) PDF