OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Kontaktujte nás

0911 551 556

0904 621 782

oz@proassistlife.sk

ProAssist life
IČO: 52053202
DIČ: 2120930383
Vígľašská 3009/5, 85107 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Registračné číslo: VVS/1-900/90-54878
Dátum vzniku: 15.11.2018
Č.Ú: SK38 5600 0000 0065 6646 3001 – PRIMA BANKA

————————————————————-

V prípade ak nás chcete navštíviť najskôr nás kontaktujte !

Sklad sa nachádza na:

Panónska cesta 34, Bratislava