OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Ako na to ?

Som zamestnanec:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15.2.2022.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla v tomto roku pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivo / Formulár máš tu

Som fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie/ živnostník:

 1. Pokiaľ máte účtovníka(čku) požiadajte, aby 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma poukázala na naše OZ ProAssist life
 2. V prípade, ak si daňové priznanie podávaš sám vyplň potrebné DAŇOVÉ PRIZNANIE TYP A, alebo TYP B . 
 3. Vytlačte a doručte potrebné tlačivá v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na daňový úrad a v tomto termíne najneskôr aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivo / Formulár máš tu

Som právnická osoba (firma):

 1. Požiadajte svojho účtovníka(čku), aby 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma poukázala na naše OZ ProAssist life
 2. Vytlačte a doručte potrebné tlačivá v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na daňový úrad a v tomto termíne najneskôr aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivo / Formulár máš tu

Pracovali ste ako dobrovoľník?

 1. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
 2.  Z dane z prímu je potrebné dolžiť potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia), alebo
  Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Vyhľadaj si daňový úrad podľa adresy

Pridaj komentár